Blog

KURŞUN NASIL DÖKÜLÜR

Posted by:

KURŞUN NASIL DÖKÜLÜR

KURŞUN NASIL DÖKÜLÜR?

 

Kurşun, bu işte deneyim ve disiplin sahibi kişiler tarafından dökülür. Herkesin kurşun dökebileceği düşüncesi halk tarafından benimsense de, kurşun dökmek her kimsenin yapabileceği bir iş değildir. Bu disipline ve tecrübeye sahip olmayan insanların kurşun dökme eyleminde bulunması, faydasız ve boş bir harekettir.

Kurşun dökmenin kendine özgü bir yöntemi ve geleneği olduğu gibi, bu hususta kullanılan bazı alet ve malzemeleri bulunmaktadır. Kurşun eritmek için madeni çukur bir kepçe, su koymaya mahsus madeni geniş ve derince bir tas, hastanın başına örtülecek kalınca bir peştamal, 250 – 300 gram ağırlığında kurşun külçesinden veya parçalarından ibarettir. Bu malzemeyi bir sepet, torba veya çanta içinde kurşunu; kurşun dökecek kişi beraberinde getirir. Külçe veya parçalar halindeki kurşun madeni çukur kepçeye, kepçe de ateş üzerine konur. Kurşun eridikten sonra hastanın başı ve vücudu peştamalla örtülür. Madenî tasa su konarak kurşunu döken kişi erimiş kurşunun olduğu kepçeyi sağ eline, su tasını sol eline alır. Erimiş kurşun önce hastanın başı üzerinde su dolu tasa birdenbire dökülür. Bundan sonra kurşun kepçede tekrar eritilerek bu defa hastanın göbeği üstünde tastaki suya dökülür. Bu işlemde sona erdikten sonra bir daha eritilmiş kurşun hastanın ayakları üzerinde ki tasa dökülür. Nihayet hastanın yattığı odanın sağ köşesiyle oda veya sokak kapısının eşiği üzerine de kurşun dökülmesi tekrar edilir. Bu iş tamam olunca, kurşun dökülen tastaki sudan bir kaç yudum hastaya içirilir. Aynı sudan hastanın alnına, bileklerine, avuçlarına ve ayaklarının altına sürülmesi de âdettir. Bazı kurşun döken kişilerin kurşun döktükten sonra hastayı üç defa oda kapısından atlattıkları görülmüştür. En sonunda kurşun dökülen suya bir miktar ekmek doğranır. Bu ekmek dört yol ağzında köpeklere verildiği gibi, tastaki su da cinlere ikram için bir köşeye serpilir. Erimiş bir halde su tasına dökülen kurşun tasta ve su içinde sertleştikten sonra tekrar eritilmeden önce kurşunu döken kişi tarafından kontrol edilir.

Kurşun külçesi fazla kirli ise, nazarın veya büyünün şiddetine veya cinlerin çok gücendirilmiş olduğu anlamına gelir. Külçe üzerindeki kirlilikler, parlak ve temiz bir parçaya tesadüf edilirse, hastanın yüreğinin temiz olduğuna ve hastalığın çabuk geçeceğine inanılır.

 

0


About the Author: