Blog

KURŞUN DÖKME YÖNTEMİ

Posted by:

KURŞUN DÖKME YÖNTEMİ

KURŞUN DÖKME YÖNTEMİkursun-dokme-yontemi

Kurşun dökmenin kendine özgü bir yöntemi ve geleneği, bu hususta kullanılan bazı alet ve

malzemeleri vardır. Kurşun eritecek madeni çukur bir kepçe, su koymaya mahsus madeni geniş ve

derince bir taş hastanın başına örtülecek kalınca bir peştamal, iki yüz elli-üç yüz gram ağırlığında

kurşun külçesinden veya parçalarından ibarettir.

Kurşun şu şekilde dökülür: Külçe veya parçalar halindeki kurşun, madeni çukur kepçeye, kepçe de

ateş üzerine konur, kurşun eridikten sonra hastanın başı ve vücudu peştamalla örtülür, madenî tasa

su konur, kurşuncu kişi erimiş kurşunu havi kepçeyi sağ eline, su tasını sol eline alır.

Erimiş kurşun önce hastanın başı üzerinde su dolu tasa birdenbire dökülür. Kurşun dökülürken

dökücünün besmele çekmesi, “benim elim değil, Ayşe, Fatma Anamızın eli” demesi usuldendir.

Bundan sonra kurşun kepçede tekrar eritilir, bu defa hastanın göbeği üstünde tastaki suya dökülür.

Bu da bitince, bir daha eritilmiş kurşun hastanın ayakları üzerinde tasa dökülür.

Nihayet hastanın yattığı odanın sağ köşesiyle oda veya sokak kapısının eşiği üzerine de kurşun

dökülmesi tekrar edilir. Bu iş tamam olunca, kurşun dökülen tastaki sudan bir kaç yudum kadar su

yüze ve özellikle sıkıntılı vücut bölgesine sürülür. Aynı sudan hastanın alnına, bileklerine, avuçlarına

ve ayaklarının altına sürülmesi de âdettir.

Bazen duruma göre işin sonunda kurşun dökülen suya bir miktar ekmek doğranır. Bu ekmek dört yol

ağzında köpeklere verildiği gibi, tastaki su da cin ve perilere ikram için bir köşeye serpilir.

Erimiş bir halde su tasına dökülen kurşun tasta ve su içinde sertleştikten sonra tekrar eritilmeden

önce, kurşuncu kişi tarafından tetkik olunur.

Kurşun külçesi fazla kirli ise, nazarın veya büyünün şiddetine, yahut cin ve perilerin çok gücendirilmiş

olduğuna hükmedilir.

Külçe üzerindeki kirlilikler, parlak ve temiz bir parçaya tesadüf edilirse, hastanın yüreğinin temiz

olduğuna ve hastalığın çabuk geçeceğine inanılır.

Kurşun dökücü kişiye hizmetine karşılık para verilmesi lazımdır. Şu kadar ki, bu paranın miktarı

hastanın mâlî durumuna göre az veya çok olabilir. Bazı hastalar için bir kere kurşun dökülmek kâfi

görüldüğü halde, bazıları için bunun üç defa tekrarında fayda düşünülür.

Bir önceki yazımız olan KURŞUN DÖKME NEDİR başlıklı makalemizde kurşun dökme nasıl yapılır, kurşun dökme nedir ve kurşun dökme sebepleri hakkında bilgiler verilmektedir.

0


About the Author: