Blog

KURŞUN DÖKME NEDİR

Posted by:

KURŞUN DÖKME NEDİR

KURŞUN DÖKME NEDİR

kursun-dokme-nedir

Kurşun Dökmek ;Büyüye ve nazara uğramaktan ileri geldiği sanılan hastalıklar ve bunların sebepleri,

cin ve perileri gücendirmekten ibaret telakki edilen dimağı, sinir ve ruh hastalıklarının giderilmesi için

hekimin ve ilacın etkisi olmayacağı inancı, halk arasında öteden beri yerleşmiş olduğundan, bu tür

hastalıkları tedavi ettirmek maksadıyla kurşun cu hoca’ya başvurmak ve kurşun döktürmek, her

yörede uygulanan eski bir usuldür diyelim ve devam edelim.

Bilimsel açıdan bakıldığında, Kurşun (Pb) (Atom numarası 82 olan) kararlı elementler içinde en yüksek

atom numarasına sahiptir. Yumuşak, ağır, zehirleyici, kolay şekil alan, dövülen bir maddedir. 3000

yıllık geçmişi olduğu bilinir. Kurşun sanayi dallarında da birçok alanda farklı özelliklerinden dolayı

kullanılmaktadır.

Halk dilinde, nazarla, büyüden ileri gelen hastalıklarla ruh rahatsızlığının giderilmesi için kullanılan bir

şifa yöntemidir. Çok eski zamanlara dayanan, dualarla güçlendirilerek olumsuz etkilerden (cin ve

periler) arınma metodudur.

Kurşun maddesinin ayrıştırma özelliğinden dolayı negatif (olumsuz) enerjinin dağılarak pozitif

(olumlu) enerjinin güçlenmesini sağlar. El almış kişiler tarafından yapılması, bilinçli olması, döken

kişinin zarar görmemesi açısından önemlidir.

Genelde ayda bir gibi periyodik zamanlarda kurşun döktürmekte fayda vardır. Kişiler üzerinde

olumsuz etkiler bırakan, gözle görülmeyen ancak yaşanan zorlukların, tersliklerin sebepsiz, engellerin

varlığından (cin, büyü, uğrama, nazar) gibi olaylardan kaynaklandığı sanılan durumlarda en etkili

çözüm olup sorunun ortadan kalmasını sağlayarak bozulan düzenin normale dönmesine yardımcı

olur. Onun içinde sık sık dökülerek tedbir alınmakta yarar vardır.

Çünkü kurşunun temizleme etkisiyle, kişilerin üzerindeki ve kişiyle ilgili tüm çevresini de arındırarak,

blokaj olmasını daha büyük zararlar görmeden korunmaya alınmasına yardımcı olur. Uzun süre

müdahale edilmeyen kişilerde kalıcı etkiler olduğundan temizlenmesi, normale dönmesi de zorlaşır.

Bir şifa yöntemi olan kurşun döktürmekle bilip, bilmediğimiz her türlü tesirlere karşı kalkan görevi

yaptığından, dökülen kişilerin üzerine, evine ve işine bir parçası verilerek korumaya alınır. Eskiden

hastalara önce kurşun dökülür iyileşmez ise doktora götürülürmüş. Şimdi önce doktora iyileşmez ise

kurşunla tedavi öngörülüyor. Sorunun fiziksel mi, ruhsal mı olduğu saptanarak çözüm bulunuyor.

Böylelikle yaşam normale dönerek problem olmaktan çıkıyor.

Kurşun, esasen bu işte denenmiş ocaklı ve izinli kişiler tarafından dökülür. Ocaklı demek, kurşun

dökücünün daima bu işle uğraşmış bir aileye mensup olması, izinli demek de, bu aileden kendisinden

önce kurşun dökücülük yapan kimseden kurşun dökmek için (destur, yani el) almış olmasıdır.

Ocaklı ve izinli olmayanlar kurşun dökücülük yapamayacakları gibi, yaptıkları farz edilse bile, bu

gibilerin kurşun dökmesinden fayda umulmaz.

Bir önceki yazımız olan KURŞUN DÖKME NASIL OLUR başlıklı makalemizde kurşun dökme kalıbı, KURŞUN DÖKME NASIL OLUR ve kurşun dökme nasıl yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.

0


About the Author: